اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
صبح روز شنبه مورخ چهارم آذرماه1396دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار دکتر بختیاری رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین در خصوص همکاری متقابل و تعامل هرچه بیشتر تاکید کردند ودر پایان انتصاب مهندس دهقان را به عنوان شهردارورامین تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی مو فقیت کردند