(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
روز شنبه مورخه 7 آذر1396 دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین در خصوص تعامل وهمکاری بیشتر گفتگوشد