(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار سيدرضا احمدی رييس شورای شهر با خانواده شهید مدافع حرم
دیدار سيدرضا احمدی رييس شورای شهر با خانواده شهید مدافع حرم
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار سيدرضا احمدی رييس شورای شهر با خانواده شهید مدافع حرم
روزدوشنبه مورخ 6آذر1396 دیدار سيدرضا احمدی رييس شورای شهر با خانواده شهید مدافع حرم نجم اله انوری صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار سيدرضا احمدی رييس شورای شهر و کمیته خادمین شهدا با خانواده شهید مدافع حرم نجم اله انوری صورت پذیرفت
این شهید روز پنجشنبه در خیراباد تشییع و در امام زاده طاهر مطهر خیراباد دفن میشود