آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار شهردارورامین باشهروندان در نمازجمعه خیرآباد
دیدار شهردارورامین باشهروندان در نمازجمعه خیرآباد
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار شهردارورامین باشهروندان در نمازجمعه خیرآباد
در نماز جمعه این هفته دیدار شهردار ورامین مهندس حسین دهقان باشهروندان منطقه در نمازجمعه خیراباد برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین در نماز جمعه این هفته دیدار شهردار ورامین مهندس حسین دهقان باشهروندان منطقه در نمازجمعه خیراباد برگزارشد

در این هفته حضور فعال مسولین و مدیران شهرداری به همراه مهندس حسین وهقان شهردار در نمازجمعه خیراباد ،امامزاده طاهر خیراباد ضمن حضور در نماز جمعه خیرآباد ورامین در پایان با مردم این منطقه گفتگو کرد و از نزدیک  مشکلات شهروندان را شنید