شهرداری ورامین » دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری – شهرداری ورامین
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
۱۷ آذر ۱۳۹۸
نسخه چاپی
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، حسین دهقان شهردار ورامین به اتفاق محمد حسن فرجی رییس شورای اسلامی شهر ورامین و دیگر اعضای شورا و سایر مدیران شهری با علی اکبر میرزا خانی ریییس دادگستری شهرستان ورامین دیدار کردند.

در ابتدای این نشست حسین دهقان شهردار ورامین گفت : روابط شهرداری و دادگستری در تعامل و در راستای خدمت گذاری به مردم است . مجموعه مدیریت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، فقط به خدمت صادقانه و جهادی به مردم می اندیشند.

در ادامه جلسه علی اکبر میرزا خانی ریاست دادگستری شهرستان ورامین ضمن تشکر از زحمات شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ورامین گفت : تعاملات شهرداری و دادگستری در چارچوب قانون است . امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت رسانی کنیم . وظیفه همه ما در خدمت گذاری به مردم سنگین است. همه ما مسئولین وظیفه داریم با کمک یکدیگر و مردم در توسعه و آبادانی شهرمان بکوشیم.

در ادامه این دیدار محمد حسن فرجی رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت : روال کار شهرداری و شورای اسلامی شهر درچارچوب قانون است و می کوشیم مشکلات مردم و شهر را حل نماییم.

در ادامه این نشست حسن حبیبی به بیان مشکلات شهری پرداخت و نقش دستگاه قضایی را مهم و برجسته ارزیابی کرد. همچنین در این دیدار زهرا هداوند میرزایی عضو شورای اسلامی هشر ورامین اظهار داشت : رابطه مردم و اعضای شورای اسلامی شهر صمیمی و دو طرفه است و مشکلات خویش را مطرح می کنند . همگی مسئولین شهر  ورامین دغدغه خدمت به مردم دارند.

در پایان هر یک از حاضرین به بیان مشکلات و برنامه های جاری حوزه خویش پرداختند.