(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
صبح روز یکشنبه دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین صورت پذیرفت

دراین دیدارکه برگزار شد پیرامون مسائل شهری بیمارستان به گفتگو وتبادل نظر شد ودر پایان این دیدار دکتر فتحی انتخاب مهندس حسین دهقان رابه عنوان شهردار ورامین به ایشان تبریک گفت