شهرداری ورامین » دیدار مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین دیدار مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
دیدار مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین
۲۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه دیدار مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین صورت پذیرفت

دردیدار حسن خوانساریان مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی با یزدان خانی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری ورامین بر ضرورت نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرستان تاکید شد