شهرداری ورامین » دیدار ومسئول بسیج و ایثارگران شهرداری باخانواده شهدا درقالب طرح سپاس دیدار ومسئول بسیج و ایثارگران شهرداری باخانواده شهدا درقالب طرح سپاس – شهرداری ورامین
دیدار ومسئول بسیج و ایثارگران شهرداری باخانواده شهدا درقالب طرح سپاس
۱۳ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ومسئول بسیج و ایثارگران شهرداری باخانواده شهدا درقالب طرح سپاس

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین ،مورخ ۱۱خرداد۱۳۹۶روز جمعه مسئول بسیج و ایثارگران شهرداری ورامین به همراه باقررمضان پور معاونت شهرداری منطقه دو با حضور در منزل شهیدان والامقام حسین رحیمی وصادق فرهادی راد وجانباز جنگ تحمیلی تقی گلستانی با خانواده این عزیزان دیدار کردند.
در این دیدار محمد اولادی  مسئول بسیج وایثارگران شهرداری  ورامین ضمن تقدیر از خانوادهای این عزیزان در قالب طرح سپاس اشاره به جایگاه ومنزلت خانواده شهدا در جامعه یاد کردند و گفتند شهدا که الگوی ما هستند مدیون خانواده هایی هستند که بیشترین نقش رادرتربیت این عزیزان داشته وهمه ی ما باید  باید قدر دان زحمات شما باشیم چرا که امام خمینی فرمودند خانواده شهدا چشم چراغ این ملتند