عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
۱۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین رضا میررجب سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد حسابداری شهرداری ورامین منصوب شهرداری منصوب میشوید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر سرپرست امور مالی نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید