شهرداری ورامین » رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر – شهرداری ورامین
رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر
۰۴ مهر ۱۴۰۲
نسخه چاپی
رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر

رفع خاموشی پایه ها وبرج های نوری در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر توسط معاونت خدمات شهری منطقه سه و مدیریت ناحیه دو شهرداری ورامین صورت پذیرفت.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، به دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین و پیگیری مجتبی نظری معاونت خدمات شهری و با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه سه و سایر مدیران نواحی چهارگانه شهرداری ورامین ، تامین روشنایی بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر در دستور کار عوامل ناحیه دو حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین قرار گرفت.

 مجتبی نظری معاون خدمات شهری گفت: در اجرای طرح رفع خاموشی معابر ، نصب چراغ و تامین روشنایی مناطق مختلف شهر توسط حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه سه و مدیریت و نیروهای ناحیه دو شهرداری ورامین در دستور کار قرار گرفت. در اجرای این طرح مناطق سطح ناحیه دو در بلوار شهید قدوسی و شهرک اصلاح بذر کارها و خدماتی نظیر نصب تابلو برق جهت پیاده رو اصلاح بذر ، رفع خاموشی بوستان محله ای جنب اداره پست امیرکبیر جنب پل شهدای پانزده خرداد ، راه اندازی روشنایی ورودی شهرک اصلاح بذر ، رفع خاموشی پیاده رو اصلاح بذر ، نصب پرژکتور پیاده رو به سمت اصلاح بذر و … انجام گردیده است.