(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
رنگ آمیزی و طراحی دیوارهای سطح شهر توسط پرسنل واحد زیباسازی شهرداری ورامین
رنگ آمیزی و طراحی دیوارهای سطح شهر توسط پرسنل واحد زیباسازی شهرداری ورامین
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
رنگ آمیزی و طراحی دیوارهای سطح شهر توسط پرسنل واحد زیباسازی شهرداری ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، رنگ آمیزی و طراحی دیوارهای جنب اداره ورزش و جوانان ، بیت الزهرا( س) ، پست برق و همچنین دیوار های دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین توسط واحد زیبا سازی شهرداری ورامین صورت پذیرفت .

 

photo_2016-05-08_20-51-55 photo_2016-05-08_20-51-59 photo_2016-05-08_20-52-22