احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ور امین در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به دستور شهرردا مهندس دهقان رنگ امیزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابر  المان کارد پیاده رو بلوار باهنر قدوسی رسالت  شهرک رضی انجام شد