شهرداری ورامین » رییس شورای اسلامی شهر ورامین : راه اندازی راه های دسترسی برای اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد ضروری است رییس شورای اسلامی شهر ورامین : راه اندازی راه های دسترسی برای اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد ضروری است – شهرداری ورامین
رییس شورای اسلامی شهر ورامین : راه اندازی راه های دسترسی برای اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد ضروری است
۰۳ آبان ۱۳۹۵
نسخه چاپی
رییس شورای اسلامی شهر ورامین : راه اندازی راه های دسترسی برای اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد ضروری است

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و وشورای اسلامی شهر ورامین ، سید رضا احمدی با اشاره به این نکته که آغاز عملیات احداث زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین برخلاف توافقات و نشست هایی بوده که انجام شده است، اظهار داشت: فعالیتی که در تخریب پل ۱۵ خرداد صورت پذیرفت، بر خلاف نشست ها و توافقاتی بود که شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با راه آهن انجام داد.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: مستندات و صورتجلسه های توافق میان شهرداری و شورای اسلامی ورامین با شرکت راه آهن برای اجرای زیرگذر ۱۵ خرداد موجود است.

وی با اشاره به این نکته که قبل از آغاز عملیات تخریب پل ۱۵ خرداد باید راه هاس دسترسی تکمیل می شد، ادامه داد: طبق توافق های انجام شده، قرار بود قبل از اینکه عملیات تخریب پل ۱۵ خرداد آغاز شود، راه های دسترسی شمالی و جنوبی که به تأیید راه آهن، شهرداری و شورای اسلامی شهر رسیده و کمیته انطباق نیز آن را تأیید و در شورای ترافیک شهرستان نیز به تصویب رسیده، راه اندازی گردد.

احمدی با تأکید بر این نکته که راه اندازی راه های دسترسی برای انجام پروژه زیرگذر ۱۵ خرداد ضروری است، اضافه کرد: قرار بود تا به مدت یک هفته تا ۱۰ روز از راه های دسترسی استفاده شده و بار ترافیک بر روی آن انتقال پیدا کرده و اگر جوابگوی مردم بود و مشکلی ایجاد نشد، نسبت به برداشت خاک پل اقدام شود.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین با انتقاد از شیوه دعوت برای آغاز عملیات احداث زیر گذر ۱۵ خرداد عنوان کرد: بنده به عنوان رییس شورای شهر ورامین به این مراسم دعوت نشدم و در این راستا اطلاع رسانی تلگرامی صورت پذیرفت و در فضای مجازی برنامه ها را اعلام کردند، در حالی که هر زمانی که وزیری به شهر ورامین آمده، جلسه شورای اداری برگزار شده و همه دعوت شدند اما این امر در جریان پروژه اخیر تحقق نیافت.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین با اشاره به انجام مطالعات کارشناسی توسط مهندسان ترافیک اظهار داشت: درباره راه های انحرافی و دسترسی مطالعات لازم انجام شده و کارشناسان و مهندسان مشاور به تفصیل درباره این موضوع تحقیق کردند که بار ترافیکی در ساعات مختلف چقدر بوده و سپس راه های انحرافی را مشخص و به تصویب شورای اسلامی، کمیته انطباق  رسیده و راه آهن نیز این موارد را قبول کرده است.

احمدی با اشاره به مکاتبات انجام شده در این زمینه تأکید کرد: نامه هایی نیز به عنوان رییس شورای اسلامی شهر ورامین در ماه های مختلف تنظیم و درباره راه های دسترسی تذکرات لازم را داده ام که مستندات آن موجود است و اعتقاد راسخ دارم که باید مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین با جدیت پیگیری شود تا مردم ضرر نکنند.