شهرداری ورامین » ستاد بحران منطقه ورامین در شهرداری تشکیل جلسه داد ستاد بحران منطقه ورامین در شهرداری تشکیل جلسه داد – شهرداری ورامین
ستاد بحران منطقه ورامین در شهرداری تشکیل جلسه داد
۰۴ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
ستاد بحران منطقه ورامین در شهرداری تشکیل جلسه داد

جلسه هماهنگی کار گروه های زیر مجموعه ستاد مدیریت بحران شهرداری با حضور مسئولین کارگروه های مربوطه روز گذشته در دفتر سرپرست معاونت خدمات شهر تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین این جلسه در راستای هماهنگی بیشتر و آمادگی در مقابله با حوادث طبیعی اعضا و مسئولین کار گروه های ستاد مدیریت بحران تشکیل و تصمیمات لازم جهت فعال شدن ستاد و مسئولین کارگرو هها اتخاذ شد.

IMG_1964IMG_1963IMG_1955