احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین
سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری شهرداری ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری توسط معاونت خدمات شهری شهرداری صورت پذیرفت
در این طرح جهادی  پرسنل زحمت کش خدمات شهری با حضور مدیران نواحی سه گانه از خیر آباد تا کهنه گل اقدام به شستوشوی معابر
رفتوروب لای روبی نهرها پاکسازی بوستانها پرداختند