برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو باحضورتیم تکواندو شهرداری ورامین
شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو باحضورتیم تکواندو شهرداری ورامین
۲۵ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو باحضورتیم تکواندو شهرداری ورامین
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از حضورتیم تکواندو شهرداری ورامین شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از حضورتیم تکواندو شهرداری ورامین شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو خبرداد

دلیری افزود :شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو کشور با حضور ۹ تیم از جمله شهرداری ورامین نیمه دوم آبان ماه کار خود را آغاز می‌کند که تیم تکواندو شهرداری ورامین در این رقابتها حضور دارد