آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان در رقابت های دسته کشور خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهر داری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان در رقابت های دسته کشور خبرداد

ليگ سه فوتبال كشور/ هفته دوازدهم /گروه یک

شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان

⚽️ ابومسلم ثامن۲
⚽️ کاوه شهرداری ورامین۱