اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شكست كاوه شهرداري ورامين در رقابتهای لیگ دسته سه کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان در رقابت های دسته کشور خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهر داری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان در رقابت های دسته کشور خبرداد

ليگ سه فوتبال كشور/ هفته دوازدهم /گروه یک

شكست نزديك و دور از خانه كاوه شهرداري ورامين مقابل ابومسلم خراسان

⚽️ ابومسلم ثامن۲
⚽️ کاوه شهرداری ورامین۱