اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق)
بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی
بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری
شهردار ورامین : شهری پویا و شاداب از اهداف مدیریت شهری است
برگزاری مراسم ترحیم علی خورشید سوار از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ورامین
شهرداران سابق
شهرداران سابق

نسخه چاپی
شهرداران سابق