تجلیل و قدردانی شهردار ورامین از خانواده شهدا در روز ملی شهید و شهدا
معاون استاندار تهران: بیش از نود درصد از بودجه شهرداری ورامین محقق شده است.
آماده سازی شهر ورامین برای استقبال از بهار سال ۱۴۰۲
مکان استقرار دستفروشان شب عید در ورامین ساماندهی و مشخص گردید.
تجلیل شهردار ورامین از جانبازان عضو شورای شهر
شهرداری مناطق
شهرداری مناطق

نسخه چاپی
شهرداری مناطق