(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
۱۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت شهرداری ورامین - شمس تهران دررقابت هفته پنجم لیگ والیبال کشور خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت شهرداری ورامین – شمس تهران دررقابت هفته پنجم لیگ والیبال کشور خبرداد

دلیری افزود رقابت شهرداری ورامین – شمس
چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰
سالن شهید گلعباسی برگزار میشود از همه علاقمندان جهت حمایت تیم دعوت بعمل می آید