عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری  بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین را حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :شهردار ورامین با اشاره به اینکه سیستم اتوماسیون اداری با نام پرگار از مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵جایگزین سیستم اتوماسیون اداری قدیم شهرداری ورامین شده است .
دهقان افزود:جهت افزایش کارآمدی سریع و مناسب تر وبه تبع آن رضایت ارباب رجوع ودر راستای حذف کاغذ سامانه پرکار راه اندازی شد.
وی اظهار داشت :ازاین پس نامه و در خواست ارباب رجوع در بدو ورود به شهرداری تویط واحد دبیر خانه اسکن شده و تصویر آن به واحد های مربوطه جهت رسیدگی ارجاع می گردد .
شهردار ورامین گفت:جهت پیگری مناسب ،کد رهگیری به شهروندان داده می شود از طرفی علاوه بر اینکه این سامانه امکان اتصال به سامانه اتو ماسیون کلیه ادارات شهرستان و استانداری را دارد و همچنین  مکاتبات اداری و داخلی و نامه های صادره شهرداری نیز از همین طریق ارسال و دریافت می گردد.
دهقان در پایان گفت :اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خود کارسازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات شهرداری می باشد