شهرداری ورامین » شهردار ورامین: ارائه کپی مدارک شناسایی توسط شهروندان در انجام کار اداری شهرداری الزامی نیست شهردار ورامین: ارائه کپی مدارک شناسایی توسط شهروندان در انجام کار اداری شهرداری الزامی نیست – شهرداری ورامین
شهردار ورامین: ارائه کپی مدارک شناسایی توسط شهروندان در انجام کار اداری شهرداری الزامی نیست
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
شهردار ورامین: ارائه کپی مدارک شناسایی توسط شهروندان در انجام کار اداری شهرداری الزامی نیست

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین گفت: با توجه به اعلام استانداری تهران و راه اندازی سامانه یکپارچه استعلامات دولتی (سیتاد) از این به بعد کارمندان شهرداری ورامین جهت ارائه خدمات اداری به شهروندان محترم فتوکپی کارت ملی و شناسنامه دریافت نمی کنند. کارمندان شهرداری ورامین در زمان ارائه خدمات به شهروندان ، به منظور استعلام مشخصات هویتی ارباب رجوع و کدپستی از سامانه سیتاد به صورت الکترونیکی استفاده می کنند.