(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
شهردار ورامین طی جلسه ای با سرمایه گذاران بخش خصوصی از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهردار ورامین طی جلسه ای با سرمایه گذاران بخش خصوصی از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد

در این جلسه سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پارک آبی با شهردار ورامین گفتگو کردند و توافقاتی حاصل شد که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید