آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهردار ورامین از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد
شهردار ورامین طی جلسه ای با سرمایه گذاران بخش خصوصی از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهردار ورامین طی جلسه ای با سرمایه گذاران بخش خصوصی از احداث پارک آبی درشهرستان خبرداد

در این جلسه سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پارک آبی با شهردار ورامین گفتگو کردند و توافقاتی حاصل شد که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید