آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد

شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد

در این حکم آمده است:

جناب آقای قربان فرهادی
سلام علیکم
به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه ۲ شهرداری تعیین می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و به کار گیری تجارب تحت نظر مسئول مربوطه در انجام امورات محوله موفق و موید باشید.

حیدریان
شهردار ورامین