پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد
شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد

شهردار ورامین سرپرست واحد پیشه ورامین منطقه دو را منصوب کرد

در این حکم آمده است:

جناب آقای قربان فرهادی
سلام علیکم
به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه ۲ شهرداری تعیین می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و به کار گیری تجارب تحت نظر مسئول مربوطه در انجام امورات محوله موفق و موید باشید.

حیدریان
شهردار ورامین