آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از شکست تیم شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشورخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از شکست تیم شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشورخبرداد

دلیری افزود در ليگ برتر واليبال ايران
شهرداری ورامین نتیجه رامقابل تیم خاتم با نتیجه سه برصفر واگذار کرد

خاتم اردكان ۳     شهرداري ورامين ۰

ست اول ۲۳-۲۵
ست دوم:۲۱-۲۵
ست سوم: ۲۵-۲۷