(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از شکست تیم شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشورخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از شکست تیم شهرداری ورامین در رقابت های لیگ والیبال کشورخبرداد

دلیری افزود در ليگ برتر واليبال ايران
شهرداری ورامین نتیجه رامقابل تیم خاتم با نتیجه سه برصفر واگذار کرد

خاتم اردكان ۳     شهرداري ورامين ۰

ست اول ۲۳-۲۵
ست دوم:۲۱-۲۵
ست سوم: ۲۵-۲۷