عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

دلیری افزود : باخت عزتمندانه شهرداری ورتامین مقابل سایپا علی رقم بازی خوب در این بازی که در سالن شهید گلعباسی برگزار شد با نتیجه

سایپا۳شهرداری ورامین۲ به پایان رسید که در پنج ست بصورت ذیل
ست اول:۲۵-۲۲
ست دوم:۲۹-۲۷
ست سوم:۲۵-۱۵
ست چهارم:۲۵-۱۷
ست پنجم:۱۵-۱۰ به پایان رسید