ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

دلیری افزود : باخت عزتمندانه شهرداری ورتامین مقابل سایپا علی رقم بازی خوب در این بازی که در سالن شهید گلعباسی برگزار شد با نتیجه

سایپا۳شهرداری ورامین۲ به پایان رسید که در پنج ست بصورت ذیل
ست اول:۲۵-۲۲
ست دوم:۲۹-۲۷
ست سوم:۲۵-۱۵
ست چهارم:۲۵-۱۷
ست پنجم:۱۵-۱۰ به پایان رسید