آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی توسط واحد طراحی زیباسازی شهرداری صورت پذیرفت .

 

photo_2016-05-19_23-30-23