(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی توسط واحد طراحی زیباسازی شهرداری صورت پذیرفت .

 

photo_2016-05-19_23-30-23