شهرداری ورامین » طرح بهداشت محله ی و جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی محله امام زاده طاهر خیرآباد طرح بهداشت محله ی و جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی محله امام زاده طاهر خیرآباد – شهرداری ورامین
طرح بهداشت محله ی و جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی محله امام زاده طاهر خیرآباد
۲۲ خرداد ۱۴۰۲
نسخه چاپی
طرح بهداشت محله ی و جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی محله امام زاده طاهر خیرآباد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، در راستای طرح بهداشت محله ی با دستور مجتبی نظری معاونت خدمات شهری شهرداری و با همت مدیر و عوامل ناحیه یک حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین عملیات جمع آوری وبارگیری نخاله های ساختمانی در محله امام زاده طاهر خیرآباد توسط عوامل این ناحیه اجرا گردید.

طرح بهداشت محله ی وجمع آوری وپاکسازی نخاله های ساختمامی در سطح و محدوده شهر ورامین در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.