شهرداری ورامین » طرح تامین روشنایی معابراصلی _فرعی وپارک ها در کلیه مناطق سطح شهر ورامین آغازشد.   طرح تامین روشنایی معابراصلی _فرعی وپارک ها در کلیه مناطق سطح شهر ورامین آغازشد.   – شهرداری ورامین
طرح تامین روشنایی معابراصلی _فرعی وپارک ها در کلیه مناطق سطح شهر ورامین آغازشد.  
۲۴ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
طرح تامین روشنایی معابراصلی _فرعی وپارک ها در کلیه مناطق سطح شهر ورامین آغازشد.  

 با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین طرح تامین روشنایی معابراصلی _فرعی وپارک ها در کلیه مناطق سطح شهر ورامین آغازشد. به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ،با دستور ویژه علیرضا مومنی شهردار ورامین طرح تامین روشنایی معابر اصلی _فرعی وپارک های سطح شهر ورامین توسط عوامل تاسیساتی و عمرانی ناحیه ۲ حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین طرح تعویض ، تعمیر و روشن نمودن پایه های روشنایی در سطح منطقه ۳ شهرداری ورامین آغاز شد. در اولین گام طرح روشنایی معابر ، خیابان های اصلی ، ۲۲ بهمن ، کاظم آباد، حدفاصل جاده قاسم آباد تا زیرگذر ۱۵ خرداد مسیر رفت و برگشت ،خ کهریزک تا انتهای ایستگاه کهریزک ،ودر طرح تامین روشنایی پارک‌ها،بوستانهای شهید فکوری ،شهرک جهاد ،شهرک گاز ،شهرک فجر در حال اجرا می باشد.

⬅️لازم به ذکر است طرح روشنایی سطح معابر در تمامی مناطق شهری آغاز ودرحال اجرا می باشد.