احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط معاونت خدمات شهری شهرداری کلید خورد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مسعود نفری مسئول امورشهری از طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری خبرداد

نفری افزود :سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری پرسنل زحمت کش خدمات شهری با حضور مدیران نواحی سه گانه از خیر آباد تا کهنه گل
اقدام به جمع آوری بنرهای سطح شهرنمودند