شهرداری ورامین » طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود – شهرداری ورامین
طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود
۱۳ آذر ۱۴۰۰
نسخه چاپی
طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود

به کزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین جلسه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با حضور نمایندگان شهرداری ورامین ، رییس پلیس اماکن شرق استان ، نمایندگان فرمانداری ، پلیس راهور ، شبکه بهداشت ، محیط زیست ، صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف در دفتر شهردار ورامین برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید اجرای تبصره یک آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مورد بحث و توافق طرفین قرار گرفت.

در این راستا مقرر گردید طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری در سطح شهر با مشارکت و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط اجرا گردد.