شهرداری ورامین » از ظرفیت های شورای شهر ورامین برای به نتیجه رسیدن پل امام رضا(ع) استفاده می شود از ظرفیت های شورای شهر ورامین برای به نتیجه رسیدن پل امام رضا(ع) استفاده می شود – شهرداری ورامین
از ظرفیت های شورای شهر ورامین برای به نتیجه رسیدن پل امام رضا(ع) استفاده می شود
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
از ظرفیت های شورای شهر ورامین برای به نتیجه رسیدن پل امام رضا(ع) استفاده می شود

وی با اشاره به مطالبه مردم ورامین برای به نتیجه رسیدن این پروژه افزود: از ظرفیت های شورای شهر ورامین برای به نتیجه رسیدن پل امام رضا(ع) استفاده می شود.

احمدی با تأکید بر پیگیری روند احداث پروژه پل امام رضا(ع) ورامین بیان داشت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده و پیگیری روند عمرانی پروژه، شاهد تکمیل پل امام رضا(ع) باشیم.