شهرداری ورامین » عملیات اصلاح لچکی ضلع شمال شرقی میدان امام خمینی(ره)ورامین آغاز شد. عملیات اصلاح لچکی ضلع شمال شرقی میدان امام خمینی(ره)ورامین آغاز شد. – شهرداری ورامین
عملیات اصلاح لچکی ضلع شمال شرقی میدان امام خمینی(ره)ورامین آغاز شد.
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
عملیات اصلاح لچکی ضلع شمال شرقی میدان امام خمینی(ره)ورامین آغاز شد.

photo_2016-07-17_09-20-09