آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
عملیات بهسازی بلوار معلم
عملیات بهسازی بلوار معلم
۰۵ دی ۱۳۹۴
نسخه چاپی
عملیات بهسازی بلوار معلم
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، عملیات بهسازی بلوار معلم به همت واحد عمران ناحیه سه شهرداری آغاز شد .

1 2 3 4