شهرداری ورامین » عملیات زیر سازی و جدول گذاری فاز دوم سی متری کهنه گل آغاز شد عملیات زیر سازی و جدول گذاری فاز دوم سی متری کهنه گل آغاز شد – شهرداری ورامین
عملیات زیر سازی و جدول گذاری فاز دوم سی متری کهنه گل آغاز شد
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
عملیات زیر سازی و جدول گذاری فاز دوم سی متری کهنه گل آغاز شد

1 2 3 4