شهرداری ورامین » عملیات عمرانی در کمربندی خلیج فارس به طول 2 کیلومتر جهت تسهیل در عبور و مرور شهری توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است عملیات عمرانی در کمربندی خلیج فارس به طول 2 کیلومتر جهت تسهیل در عبور و مرور شهری توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است – شهرداری ورامین
عملیات عمرانی در کمربندی خلیج فارس به طول ۲ کیلومتر جهت تسهیل در عبور و مرور شهری توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
عملیات عمرانی در کمربندی خلیج فارس به طول ۲ کیلومتر جهت تسهیل در عبور و مرور شهری توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، مجتبی مومن زاده سرپرست معاونت فنی و عمران از ادامه عملیات عمرانی در کمربندی خلیج فارس ورامین خبر داد و گفت: به دستور مهندس مومنی شهردار ورامین ، خاک برداری و زیرسازی فاز ۳ کمربندی خلیج فارس حد فاصل خیابان قاسم اباد – تقاطع ریل راه آهن تا انتهای خیابان موسی آباد کاشانی به طول ۲ کیلومتر به منظور تسهیل در عبور و مرور شهری با اعتباری بالغ بر ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار استانی در خصوص آسفالت به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین در حال اجرا است.