شهرداری ورامین » عملیات عمرانی ساختمان پایانه مسافربری شهرداری ورامین در حال انجام است. عملیات عمرانی ساختمان پایانه مسافربری شهرداری ورامین در حال انجام است. – شهرداری ورامین
عملیات عمرانی ساختمان پایانه مسافربری شهرداری ورامین در حال انجام است.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
عملیات عمرانی ساختمان پایانه مسافربری شهرداری ورامین در حال انجام است.

photo_2016-04-28_13-46-22 photo_2016-04-28_13-46-23 photo_2016-04-28_13-46-26 photo_2016-04-28_13-46-30 photo_2016-04-28_13-46-32