شهرداری ورامین » عملیات عمرانی یک میلیارد تومانی  برای آسفالت خیابان خبرنگار عملیات عمرانی یک میلیارد تومانی  برای آسفالت خیابان خبرنگار – شهرداری ورامین
عملیات عمرانی یک میلیارد تومانی  برای آسفالت خیابان خبرنگار
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
عملیات عمرانی یک میلیارد تومانی  برای آسفالت خیابان خبرنگار

معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین از اجرای کامل عملیات عمرانی آسفالت در خیابان خبرنگار ورامین به ارزش یک میلیارد تومان خبر داد.

محمد رضا قاسمی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین اظهار داشت: بیش از ۲ هزار تن آسفالت مکانیزه به ارزش یک میلیارد تومان در خیابان خبرنگار استفاده شده است.

قاسمی ادامه داد:این پروژه از ابتدای خیابات تختی تا ایستگاه سی.ان.جی حصارک را نیز در بر می گیرد.

“مهندس علی حیدریان”شهردار ورامین نیز طی بازدیدی در جریان اجرای این پروژه از نزدیک بر نحوه اجرا و چگونگی فعالیت این پروژه عمرانی قرار گرفته و از مجموعه تلاش های این معاونت تقدیر و تشکر نمودند.

 

IMG_0007IMG_0010IMG_0024IMG_0028IMG_0049IMG_0057IMG_9980IMG_9995IMG_9966IMG_9977IMG_9976