شهرداری ورامین » عیادت عضو شورای اسلامی شهر ورامین و مدیران شهرداری از پاکبان خدمتگزار عیادت عضو شورای اسلامی شهر ورامین و مدیران شهرداری از پاکبان خدمتگزار – شهرداری ورامین
عیادت عضو شورای اسلامی شهر ورامین و مدیران شهرداری از پاکبان خدمتگزار
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
نسخه چاپی
عیادت عضو شورای اسلامی شهر ورامین و مدیران شهرداری از پاکبان خدمتگزار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، امید شیرکوند عضو شورای اسلامی شهر ورامین  به اتفاق محمد علی اولادی فرمانده پایگاه بسیج شهید علی تاجیک و سلمان خانی مدیر امور طب کار و بهداشت شهرداری ورامین از ابوالفضل تاجیک پاکبان ناحیه سه از خانواده شهدا و ایثارگران عیادت به عمل آوردند.

در این دیدار امید شیرکوند اظهار داشت: تقدیر از پاکبانان خدمتگزار که برای شهروندان شبانه روزی تلاش جهادی می کنند ، مورد احترام و تکریم است.

ابوالفضل تاجیک پاکبان ناحیه سه شهرداری ورامین در حین انجام وظیفه و تلاش از ناحیه پا دچار مصدومیت شد.

sdr