شهرداری ورامین » فراخوان انجمن تعزیه شهرستان ورامین باهمکاری شهرداری ورامین فراخوان انجمن تعزیه شهرستان ورامین باهمکاری شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
فراخوان انجمن تعزیه شهرستان ورامین باهمکاری شهرداری ورامین
۲۴ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
فراخوان انجمن تعزیه شهرستان ورامین باهمکاری شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،محمد رضا حیدری سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری ورامین از فراخوان انجمن تعزیه شهرستان ورامین باهمکاری شهرداری ورامین در شب شهادت حضرت علی علیه السلام وشبهای قدر خبر داد

وی افزود :شهرداری ورامین همیشه در شهادتها و مناسبت های عزاداری از پیشگامان و حامیان تعزیه خوانی در شهرستان بوده وهست  و در این ایام هم به روال قبل در این زمینه اداره روابط عمومی شهرداری با همکاری گروه تعزیه خوانی حرابن یزید ریاحی د راین شبها برنامه تعزیه اجرا میکند

شایان ذکراست: علاقمندان میتوانند به آدرس کهریزک  جنب پارک شقاقی وند مراجعه نمایند زمان ساعت ۲۱لغایت ۲۷ خرداد ساعت ۲۱ شب