احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

میرزایی افزود طرح جهادی ومحله محورساماندهی بوستانها یسطح شهر ورامین به دستور شهردار محترم از پارکهای محله ای ناحیه چهار آغاز شد و در روزهای آینده در نواحی دیگر شرع بکار میشود