اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
فعالیتهای فضای سبز در طرح جهادی شهرداری ورامین
محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از فعالیتهای این واحد در طرح جهادی خدمات شهری خبرداد

میرزایی افزود طرح جهادی ومحله محورساماندهی بوستانها یسطح شهر ورامین به دستور شهردار محترم از پارکهای محله ای ناحیه چهار آغاز شد و در روزهای آینده در نواحی دیگر شرع بکار میشود