اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس توسط منطقه دو و معاونت فنی و عمرانی شهرداری انجام شد .

photo_2016-05-19_22-22-57