(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس توسط منطقه دو و معاونت فنی و عمرانی شهرداری انجام شد .

photo_2016-05-19_22-22-57