آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ماشاالله سلمانی دبیرکمیسیون ماده صدشهرداری ورامین منصوب شد
ماشاالله سلمانی دبیرکمیسیون ماده صدشهرداری ورامین منصوب شد
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ماشاالله سلمانی دبیرکمیسیون ماده صدشهرداری ورامین منصوب شد
طی حکمی از سوی شهردار ورامین ماشاالله سلمانی دبیرکمیسیون ماده صدشهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین ماشاالله سلمانی دبیر کمیسیون ماده صدشهرداری منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان دبیر کمیسیون ماده صدشهرداری منصوب میگردید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر معاون محترم معماری وشهرسازی  نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید