آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین
مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین
بهنام کرمانی از برگزاری مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین، اورژانس، هلال احمر، در شبکه بهداشت ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی از برگزاری مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین، اورژانس، هلال احمر، در شبکه بهداشت ورامین خبرداد

کرمانی افزود: مانور پدافند غیر عامل با مشارکت آتش نشانی ورامین، اورژانس، هلال احمر، در شبکه بهداشت ورامین برگزار شد

دراین مانور تمرین مقابله با بلایای طبیعی و آشنایی با چگونگی برخوردبا حوادث آموزش داده شد