ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری
۱۱ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی توسط حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری
مبارزه با موش ها و حیوانات موذی به عنوان یکی از عوامل تکثیر آلودگی و میکروب در سطح شهر بسیار مهم و اساسی تلقی می شود.

به همت حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری  ، سم های جدید با قدرت قوی و با هماهنگی های لازم با شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سطح خیابان ها برای مبارزه با حیوانات موذی به کار گرفته شده است .

IMG_20160702_081131