عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
محمد صمدی بعنوان بازرس ویژه شهرداری ورامین منصوب شد
محمد صمدی بعنوان بازرس ویژه شهرداری ورامین منصوب شد
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد صمدی بعنوان بازرس ویژه شهرداری ورامین منصوب شد
با حکم سرپرست شهردار محمد صمدی بعنوان بازرس وِیژه شهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین با حکم سرپرست شهرداری ورامین محمد صمدی بعنوان بازرس ویژه شهرداری منصوب شد

به موجب این ابلاغ شما بعنوان بازرس ویژه شهرداری  منصوب میگردید امید است در انجام مسئولیت ووظایف محوله موفق و موید باشید