عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
محمد صمدی بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب شد
محمد صمدی بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب شد
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد صمدی بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب شد
با حکم سرپرست شهرداری ورامین محمد صمدی بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین با حکم سرپرست شهرداری ورامین محمد صمدی بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب شد

به موجب این ابلاغ شما بعنوان سرپرست روابط عمومی منطقه یک منصوب میگردید امید است در انجام مسئولیت ووظایف محوله زیر نظر مدیر یک موفق و موید باشید