احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد
طی حکمی ازسوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری ورامین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی دبیر کمیسیون توافقات شهرداری منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان دبیر کمیسیون توافقات شهرداری منصوب میگردید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر معاون محترم معماری وشهرسازی  نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید